Επιδότηση 30.000 ευρώ για eshop

Πρόγραμμα με επιχορήγηση – επιδότηση 30.000 ευρώ για ηλεκτρονικό κατάστημα.

Ποσοστό επιδότησής έως 100%

Επιδότηση 30.000 ευρώ για eshop και την δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος με επιχορήγηση.
προγράμματα αυτά αφορούν τη δημιουργία e-shop για πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Email
Business / Organization
VAT NUMBER
Phone / Mobile
Παρακαλούμε πείτε μας τι χρειάζεται να ξέρουμε για την επιχείρηση σας.
stripe-credit-cards-edited-stripe-payment-card-logo

# Επιδότηση 30.000 ευρώ για eshop

 

ΕΣΠΑ – Τι είναι; Ορισμός ΕΣΠΑ 2014-2020

Το ΕΣΠΑ (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014-2020 αποτελεί το βασικό στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη της χώρας με τη συνδρομή σημαντικών πόρων που προέρχονται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μέσω της υλοποίησης του ΕΣΠΑ επιδιώκεται η αντιμετώπιση των διαρθρωτικών αδυναμιών της χώρας που συνετέλεσαν στην εμφάνιση της οικονομικής κρίσης αλλά και των προβλημάτων, οικονομικών και κοινωνικών, που αυτή δημιούργησε. Επίσης, το ΕΣΠΑ 2014-2020 καλείται να συνδράμει στην επίτευξη των εθνικών στόχων έναντι της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Στόχος της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020» είναι η προαγωγή μιας ανάπτυξης:

  • έξυπνης, με αποτελεσματικότερες επενδύσεις στην εκπαίδευση, την έρευνα και την καινοτομία,
  • βιώσιμης, χάρη στην αποφασιστική μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα, και
  • χωρίς αποκλεισμούς, με ιδιαίτερη έμφαση στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στη μείωση της φτώχειας.

 

Άξονες Προτεραιότητας

Το ΕΠΑνΕΚ δομείται στους παρακάτω βασικούς Άξονες Προτεραιότητας:

  • «Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες» συνολικού προϋπολογισμού 2.367,8 εκ. ευρώ
  • «Προσαρμογή εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις» συνολικού προϋπολογισμού 849,9 εκ. ευρώ
  • «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας» συνολικού προϋπολογισμού 1.360,9 εκ. ευρώ
  • «Τεχνική Συνδρομή ΕΤΠΑ» συνολικού προϋπολογισμού 70,5 εκ. ευρώ
  • «Τεχνική Συνδρομή ΕΚΤ» συνολικού προϋπολογισμού 16 εκ. ευρώ

 

Ποιοί μπορούν να λάβουν βοήθεια από τα ευρωπαϊκά ταμεία;

Πολλοί είναι οι πολίτες που δικαιούνται ενίσχυσης από τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία, αλλά δεν το γνωρίζουν πάντα. Οι δικαιούχοι της πολιτικής συνοχής μπορεί να είναι επιχειρήσεις (κυρίως μικρομεσαίες), δημόσιοι οργανισμοί, καθώς και οργανώσεις ή ιδιώτες. Είναι επιλέξιμοι εφόσον υποβάλλουν σχέδια που πληρούν τα κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθορίσει οι διαχειριστικές αρχές των προγραμμάτων. Οι ξένες επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στην Ευρώπη δικαιούνται επίσης να λάβουν βοήθεια από τα ευρωπαϊκά ταμεία.

 

eshopready

Τι είναι το eshopready.gr ; Είναι ένα πλήρως αυτοματοποιημένο ηλεκτρονικό κατάστημα γεμάτο με προϊόντα έτοιμο για χρήση άμεσα και ευκολά. O κατάλογος και η διαθεσιμότητα των προϊόντων ανανεώνονται καθημερινά και δεν απαιτείται από εσάς να έχετε την δική σας αποθήκη αν δεν το επιθυμείτε. Μόλις η παραγγελία μπει στο δικό σας e-shop θα σας αποστείλουμε το προϊόν και εσείς με την σειρά σας στον πελάτη σας.