Σχεδιασμός Λογότυπου & Εταιρικής Ταυτότητας

Αναλαμβάνουμε τον σχεδιασμό και την δημιουργία λογότυπων, εταιρικής ταυτότητας και συσκευασίας.